Yuri Honing 2012

In 2012 werd de VPRO/BOY EDGAR PRIJS toegekend aan saxofonist, componist en bandleider Yuri Honing. De prijs werd uitgereikt door zangeres Ellen ten Damme.

yuri_honing_boy_edgar_02_foto_eric_van_nieuwland

(foto Eric van Nieuwland)

JURYRAPPORT VPRO/BOY EDGAR PRIJS 2012
De jury van de VPRO/Boy Edgar Prijs 2012 heeft besloten de prijs toe te kennen aan
YURI HONING, SAXOFONIST, COMPONIST EN BANDLEIDER

De VPRO/Boy Edgar Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een instrumentalist, componist, arrangeur of orkestleider op het gebied van de jazz en geïmproviseerde muziek, die zich reeds lange tijd onderscheidt door zijn/haar actieve, initiërende en vooral oorspronkelijke rol.
In Yuri Honing (Hilversum, 6 juli 1965) vindt de jury de kwaliteiten verenigd om aan de eisen van de belangrijkste Nederlandse jazzprijs te voldoen. Yuri Honing getuigt van grote muzikaliteit, vakmanschap en ambachtelijkheid en is op een creatieve, inventieve manier grensverleggend en grensoverschrijdend met zijn vak bezig. Hij beschikt over het vermogen om op een overtuigende manier zijn kunstzinnige ambities te realiseren en toont doorzettingsvermogen en cultureel ondernemerschap. Honing weet zijn vakmanschap en artistieke kwaliteiten manifest te maken; hij is zichtbaar in de wereld en heeft aangetoond een stempel te kunnen zetten op het muzikale landschap.

Muzikaal en grensverleggend
Yuri Honing is een instrumentalist die niet alleen ongelofelijk véél gedaan heeft, hij heeft vooral veel verschíllende dingen gedaan. Yuri is een verklaard tegenstander van het in hokjes plaatsen van muziek. Hij heeft zich niet vastgelegd op één specifieke stijl of stroming, maar steeds gezocht naar mogelijkheden om grenzen te overschrijden, en meer nog: verschillende werelden met elkaar te verbinden. Hij zoekt de samenwerking met musici uit de Arabische muziek, pop, klassiek en dance. De jazz blijft in zijn werk echter altijd het referentiepunt, de basis waar hij in de kern van zijn musiceren steeds een creatieve en immer vruchtbare basis vindt. Behalve gerenommeerde Nederlandse en internationale artiesten, werkt Honing ook graag samen met jonge, veelbelovende musici.

Doorzettingsvermogen
De initiatieven die hij heeft genomen in de afgelopen 20 jaar getuigen van zijn vermogen om ingewikkelde projecten te realiseren en daarmee ook succes en erkenning te oogsten. Voor zijn doorzettingsvermogen heeft de jury grote bewondering. Een kwaliteit die ook valt af te leiden aan de volharding waarmee hij de wereld rondtoert en enorme afstanden overbrugt om maar overal – ook in minder aantrekkelijke omstandigheden – te kunnen optreden.

Zichtbaar
Als instrumentalist, componist en bandleider heeft Yuri zich bewezen met zeer uiteenlopende projecten, CD’s en concerten op internationale podia en festivals. Hij trad op in meer dan 70 landen, waarbij hij met name in Duitsland, Engeland, Zwitserland, Australië, Canada, Korea, Indonesië, Zuid-Afrika en in het Midden Oosten vaste voet aan de grond heeft gekregen.

Stempel
In het juryoverleg werd Yuri een ‘veroorzaker’ genoemd: een muzikant die niet alleen op een onderscheidende wijze concerten geeft of CD’s maakt, maar dankzij wie ook nieuwe dingen ontstaan. Hij realiseert ideeën die daarna ook een eigen leven gaan leiden, die navolging vinden en die de kiem vormen van nieuwe tradities. Zo wordt de nieuwe in Berlijn opgenomen CD ‘True’ van het Yuri Honing Acoustic Quartet in een recensie (Jazzism, nr 1, 2012) terecht geroemd om de “akoestische jazztaal van de 21e eeuw”, die Yuri met zijn kwartet laat horen.
Dit alles, in combinatie met het “eigen, diepe en sonore geluid dat Yuri Honing zo intrigerend heeft ontwikkeld” (Jazzenzo.nl over het volledig geïmproviseerde optreden met de Amerikaanse pianist Craig Taborn tijdens November Music 2011), maakt Yuri Honing naar het overtuigde oordeel van de jury tot een groots musicus en tot een verdiende winnaar van de VPRO/Boy Edgar Prijs 2012.

website Yuri Honing

Video’s van de avond van de prijsuitreiking.