Vacature: Bestuursvoorzitter

Stichting Boy Edgar Prijs zoekt een bestuursvoorzitter 

De Boy Edgar Prijs is de meest toonaangevende Nederlandse prijs op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een musicus, die zich gedurende een reeks van jaren onderscheidt door opmerkelijke verdienste op creatief gebied binnen de Nederlandse jazz en geïmproviseerde muziek. De prijs werd in 1963 in het leven geroepen als Wessel Ilcken Prijs en werd in 1980 omgedoopt tot de Boy Edgar Prijs.

De stichting heeft twee hoofddoelen: 

 • Het jaarlijks eren van een belangrijke Nederlandse jazzmusicus.
 • Het vergroten van de bekendheid van jazz en geïmproviseerde muziek bij het publiek en daarmee bij te dragen aan een grotere publieksparticipatie.

Stichting Boy Edgar Prijs is opgericht in 2012. De eerste generatie bestuurders dient inmiddels statutair te worden vervangen. Informatie over de stichting en jaarverslagen kunt u hier vinden.

De taken van het bestuur zijn:

 • Zorg dragen voor de continuïteit van de prijs, zowel financieel, als wat betreft uitstraling en draagvlak creëren binnen het veld van jazz en geïmproviseerde muziek.
 • Zorg dragen voor een correcte uitvoering van de jaarlijkse cyclus van het selecteren van een jury tot en met de uitreiking van de prijs, het organiseren van een avondvullend programma rond de uitreiking, en in het verlengde daarvan zorgen voor een zo groot mogelijke aandacht voor de winnaar en de prijs in de landelijke media.
 • Zorg dragen voor een adequate verslaglegging en verantwoording.

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Van de bestuursleden wordt daarnaast verwacht dat zij aanwezig zijn bij de bekendmaking van de prijswinnaar en de uitreiking van de prijs en hun kennis en ervaring actief inzetten voor de stichting. 

De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door een projectmanager. 

Specifieke taken 

 • Het leiden van de bestuursvergaderingen en deze voorbereiden.
 • Actief optreden naar buiten richting (potentiële) sponsoren, overige betrokken organisaties en belanghebbenden.
 • Overzicht houden over en bewaken van het gehele bestuurlijke proces: toezicht houden op de uitvoering van de doelstellingen en formele taken van de statuten.
 • Eerste aanspreekpunt voor de projectmanager.
 • Eerste aanspreekpunt voor externen.

Gevraagde ervaring en profiel van de nieuwe voorzitter van het bestuur 

 • Is ingevoerd in het veld van de jazz en geïmproviseerde muziek in Nederland.
 • Is in staat de visie van de stichting uit te dragen. 
 • Heeft ervaring in het besturen van een stichting. 
 • Het hebben van ervaring met fondsenwerving en/of communicatie en marketing geldt als een pré.
 • Beschikt over een heldere manier van communicatie, zowel extern als intern. 
 • Is zakelijk, helder, resultaatgericht. 
 • Is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen bestuur, met de projectmanager en de betrokken partijen te bevorderen. 
 • Heeft geen conflicterende belangen (is geen praktiserend musicus en is niet actief ten dienste van een of meerdere musici).

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Voor zover nodig is er een reiskostenvergoeding.

Inlichtingen bij de huidige voorzitter, Marc Hoogma, 06-22248708, marchoogma@planet.nl