Juryrapport Buma Boy Edgarprijs 2015 Tineke Postma

Juryrapport Buma Boy Edgarprijs 2015

De Buma Boy Edgarprijs is zowel een oeuvre- als een aanmoedigingsprijs, een lichtelijk paradoxale combinatie, bij nader inzien – aldus deze jury. Laten we het erop houden dat de winnaar na deze uitreiking niet geacht wordt op zijn lauweren te gaan rusten of met pensioen te gaan.
De winnaar dient tevens een eigen, onderscheidend en vitaal geluid te hebben binnen de jazz, niet noodzakelijkerwijs alleen de Nederlandse jazz: ook internationale potentie en uitstraling worden hogelijk gewaardeerd. Geografisch grensoverschrijdend zijn met andere woorden, maar ook qua muziek en in het verlengde hiervan ook qua publiek. En tot slot ook grensoverschrijdend zijn in de zin van grensverleggend, avontuurlijk, waarbij recht gedaan wordt aan wat jazz toch in de kern is, een open en vrije kunstvorm.

Na rijp en harmonieus beraad heeft de jury besloten de Buma Boy Edgarprijs 2015 toe te kennen aan saxofonist, componist en bandleider Tineke Postma (Heerenveen, 1978).

Vanzelfsprekend voldoet zij in alle opzichten en in bovengemiddelde zin aan bovengenoemde criteria. Zoals het huidige jazzlandschap divers en veelzijdig is, zo waren ook de opinies binnen de jury, maar Tineke Postma ontbrak in geen enkele shortlist van de juryleden. Zoiets noemt men draagvlak, een vruchtbare voedingsbodem voor de winnaar, een winnaar van allure bovendien.

Wat bij Tineke Postma vooral opvalt is de combinatie van kosmopolitisme en Hollandse nuchterheid. Hoe een in principe bescheiden Friese musicus carrière in de Verenigde Staten maakte met haar eigen Amerikaanse band en samenwerkte met niet de minsten als Greg Osby, Gerri Allen, Esperanza Spalding, Terri Lyne Carrington en Wayne Shorter.

Van alle Nederlandse jazzmusici heeft Tineke Postma misschien ook wel het meest Amerikaanse geluid: er is sprake van een natuurlijke en volkomen vanzelfsprekende nadruk op sound en swing (of ‘groove’, zo men wil), waarbij met de nodige gedrevenheid, passie en ‘sophistication’ in spel en composities een gezonde afstand bewaard wordt tot de soms wat gelikte Amerikaanse mainstream. Dat zal de Hollandse nuchterheid dan wel zijn van deze ‘sophisticated lady’. Het moet wel goed klinken, het mag zelfs virtuoos zijn, maar zowel op alt- als sopraansaxofoon is haar toon klip en klaar, direct en zonder opsmuk. In haar bagage is geen plaats voor clichés, fratsen of mooidoenerij, ze kiest haar noten zorgvuldig en heeft daarbij een bijzonder gevoel voor melodie en harmonie.

Een verdere constante in de loopbaan van de saxofonist is dat zij een uitstekende bandleider is, waarbij er zowel in de VS als hier op een meer dan positieve manier muzikaal gepolderd wordt. Vanuit haar intuïtie, en de chemie en interactie met haar bandleden komt ze immers tot haar beste spel. Vanwege haar respect voor andermans kunnen, heeft ze in haar eigen groepen een ontvankelijke en derhalve natuurlijke autoriteit. Dat betaalt zich uit in ieders muzikale bijdrage en trekt haar ensembles ongetwijfeld naar een nog hoger niveau.

Ondanks het feit dat Tineke Postma een gevestigde naam en een onmiskenbaar ambassadeur voor de Nederlandse jazz is, beschikt ze over meer dan voldoende eigenheid, bravoure, passie en potentie, om zich zowel in Nederland als daarbuiten verder te ontwikkelen en te profileren met haar geheel eigen vorm van eigentijdse jazz. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar Tineke Postma is het gegund, evenals deze Buma Boy Edgarprijs 2015. Van harte.

Namens de jury,
Willem Kniknie (Tilburg, 10 juni 2015)

De jury van de Buma Boy Edgarprijs 2015 bestaat uit:
Micha de Kanter  (geluidstechnicus Mideka Music Recording)
Willem Kniknie (directeur MuziekPodium Zeeland, programmeur International Jazz Festival Middelburg)
Nicolle Leenhouwer (programmeur ProJazz, Jazz070 en Cutting Edge Jazz Festival, Den Haag)
Niels Nieuborg (programmeur North Sea Jazz Club, Amsterdam)
Cees van de Ven (journalist/fotograaf van draaiomjeoren.com, programmeur JazzCase, Neerpelt, België)