Vacature: Projectmanager (freelance)

Stichting Boy Edgar Prijs zoekt een

freelance projectmanager
per 1 februari 2019

De projectmanager ontvangt een vast jaarlijks bedrag, dat gebaseerd is op een besteding van in totaal 200 uur op jaarbasis; hetgeen in de drukkere maanden neerkomt op een tijdsbesteding van ongeveer 20 à 30 uur per maand. De grootste werkdruk ligt met name in de maanden april-mei-juni en okt-nov-dec.

De Buma Boy Edgar Prijs is de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Nederlandse musicus die zich reeds geruime tijd onderscheidt door zijn opmerkelijke verdienste op creatief gebied, waarmee hij of zij een waardevolle bijdrage levert, of heeft geleverd, aan de Nederlandse jazz- en geïmproviseerde muziekscene.

De projectmanager van de Buma Boy Edgar Prijs is verantwoordelijk voor algehele coördinatie van het project, het communicatietraject en mede opstellen van de begroting en het mede bewaken van de uitgaven: van selectie en bekendmaking van de winnaar tot en met de prijsuitreiking in het Bimhuis. De projectmanager doet tevens het ambtelijk secretariaat en fondsenwervende werkzaamheden voor de Stichting Boy Edgar Prijs. De projectmanager werkt in afstemming met het stichtingsbestuur.

Takenpakket
– coördinatie selectieprocedure (begeleiding jurytraject)
– informeren van/aanspreekpunt zijn voor de winnaar (begeleiding jaartraject winnaar)
– coördinatie en uitvoering van communicatietraject in afstemming met winnaar, bestuur en samenwerkingspartners (o.a. persberichtgeving en – benadering, coördinatie genodigdenbeleid, drukwerkbegeleiding)
– toezicht op programmering, op de bekendmaking en productie van de feestelijke concertavond met prijsuitreiking
– maken van de (werk – )begroting en intermediair in factuurafhandeling
– opstellen van (financiële) jaarverslagen
– archivering be standen in dropbox
– fondsenwerving in samenwerking met het stichtingsbestuur
– secretariële ondersteuning stichtingsbestuur (o.m. agendering en notulen bestuursoverleg 4 x per jaar in overleg met voorzitter bestuur)

Vaardigheden
– meer dan drie jaar ervaring met projectmatig werken
– communicatief sterk, in woord en geschrift, in NL en bij voorkeur ook in EN
– aantoonbare ervaring met marketing en (pers)promotie (een pre is dat de kandidaat een actueel pers- en mediabestand heeft, bij voorkeur in de jazz)
– aantoonbare ervaring met fondsenwerving

Wij zoeken iemand die
– affiniteit heeft met de professionele jazzsector in Nederland
– goed kan samenwerken en aansturen, en ook zelfstandig te werk gaat
– een spin in het web wil zijn, goed kan afstemmen maar tevens besluitvaardig is
– een neutrale positie heeft in het NL jazzcircuit
– het gezicht wil zijn van dé Nederlandse jazzprijs 

Informatie over de functie van freelance projectmanager kunt u krijgen bij:

Anneke Moors, de huidige projectmanager;
jcmmoors@hotmail.com of tel. 06 – 28 43 55 42 (tussen 18.00 en 20.00 uur)

Marc Hoogma, voorzitter van het bestuur
marchoogma@planet.nl of tel. 06 – 22 24 87 08

Reacties inclusief cv uiterlijk 23 januari 2019 per email naar: marchoogma@planet.nl

Gesprekken vinden plaats in de week van 28 januari 2019.