Stichting Boy Edgar Prijs

De Stichting Boy Edgar Prijs staat bij de Belastingdienst geregistreerd
als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam

Stichting Boy Edgar Prijs

Fiscaal nummer
56672888

Contactgegevens

Piet Heinkade 3
1019 BR  Amsterdam
info@boyedgarprijs.nl
www.boyedgarprijs.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Marc Hoogma
Secretaris: Michelle Kuypers
Bestuursleden:
Sophie Blussé
Vera Vingerhoeds
Ditmer Weertman
Het bestuur is onbezoldigd

Doelstelling 

Het jaarlijks toekennen en uitreiken van de Boy Edgar Prijs aan een musicus die zich reeds lange tijd onderscheidt door opmerkelijke verdienste op creatief gebied ter verlevendiging van de Nederlandse jazz en geïmproviseerde muziek. Naast een geldbedrag van € 12.500 ontvangt de winnaar een plastiek van Jan Wolkers, dat de winnaar behoudt tot een volgende prijs wordt toegekend.
De stichting onderneemt activiteiten die de bekendheid van en waardering voor de Boy Edgar Prijs ten goede komen.

Activiteiten Stichting Boy Edgar Prijs ( 2013-heden)
Sinds 2014 is Buma de hoofdsponsor van de prijs geworden, en daarmee is de naam veranderd in Buma Boy Edgar Prijs. Ook Sena en Northsea Jazz verlenen financiële steun.
In 2014 en 2015 heeft de Stichting het toekennen en uitreiken van de Buma Boy Edgar Prijs georganiseerd, in samenwerking met het Bimhuis.  Deze werd in 2014 toegekend aan pianist Jeroen van Vliet en in 2015 aan saxofoniste Tineke Postma.
In 2013 heeft de Stichting in samenwerking met de VPRO het toekennen en uitreiken van de toenmalige VPRO/Boy Edgarprijs georganiseerd. Deze werd toegekend aan altviolist en componist Oene van Geel.
Het businessplan van de stichting, jaarverslag 2015, exploitatie overzicht 2015 en balans 2015 kunt u hier vinden: Stichting Boy Edgar Prijs

logo-buma-boy-edgar-prijs-klein