Stichting Boy Edgar Prijs

De Stichting Boy Edgar Prijs staat bij de Belastingdienst geregistreerd
als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam

Stichting Boy Edgar Prijs

Fiscaal nummer
56672888

Contactgegevens

Piet Heinkade 3
1019 BR  Amsterdam
info@boyedgarprijs.nl
www.boyedgarprijs.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Marc Hoogma
Secretaris: Michelle Kuypers
Penningmeester: Paul Hofmeister
Bestuursleden:
Sophie Blussé
Huub van Riel
Vera Vingerhoeds
Ditmer Weertman

Het bestuur is onbezoldigd.

Doelstelling 

Het jaarlijks toekennen en uitreiken van de Boy Edgar Prijs aan een musicus die zich onderscheidt door opmerkelijke verdienste op creatief gebied, waarmee hij of zij een waardevolle bijdrage levert, of heeft geleverd, aan de Nederlandse jazz- en geïmproviseerde muziek scene. Naast een geldbedrag van € 12.500 ontvangt de winnaar een bronzen sculptuur van Jan Wolkers, dat de winnaar behoudt tot een volgende prijs wordt toegekend. De stichting onderneemt activiteiten die de bekendheid van en waardering voor de Boy Edgar Prijs ten goede komen.

Activiteiten Stichting Boy Edgar Prijs (2013-heden).
Sinds 2014 is Buma Cultuur de hoofdsponsor van de prijs, en daarmee is de naam veranderd in Buma Boy Edgar Prijs. Ook Sena, North Sea Jazz en Bimhuis verlenen financiële steun. Sinds 2014 organiseert de Stichting het toekennen en uitreiken van de Buma Boy Edgar Prijs, in samenwerking met het Bimhuis. Deze werd in 2014 toegekend aan pianist Jeroen van Vliet, in 2015 aan saxofoniste Tineke Postma, in 2016 aan bassist Wilbert de Joode, in 2017 aan pianist, componist en arrangeur Martin Fondse en en in 2018 aan pianist/toetsenist en componist Jasper van ’t Hof. In 2013 organiseerde de Stichting het toekennen en uitreiken van de toenmalige VPRO/Boy Edgar Prijs in samenwerking met de VPRO. Deze werd in dat jaar toegekend aan altviolist en componist Oene van Geel.

Verantwoording
Bekijk hier de verslagen van 2017: Jaarverslag | Jaarrekening