Stichting Boy Edgar Prijs

De Stichting Boy Edgar Prijs staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam
Stichting Boy Edgar Prijs

Fiscaal nummer
56672888

RSIN
852251415

Contactgegevens
Piet Heinkade 3
1019 BR  Amsterdam
info@boyedgarprijs.nl
www.boyedgarprijs.nl

Bestuurssamenstelling per 1 april 2020
Voorzitter: Friederike Darius
Secretaris: Michelle Kuypers
Penningmeester: Paul Hofmeister
Bestuursleden:
Sophie Blussé
Guy van Hulst
Wim Jansen
Huub van Riel
Ditmer Weertman

Het bestuur is onbezoldigd.

Doelstelling
Het jaarlijks toekennen en uitreiken van de Boy Edgar Prijs aan een musicus die zich onderscheidt door opmerkelijke verdienste op creatief gebied, waarmee hij of zij een waardevolle bijdrage levert, of heeft geleverd, aan de Nederlandse jazz en improvisatiemuziek. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 12.500, de bronzen wisselsculptuur ‘John Coltrane’ van Jan Wolkers en kan een concertavond met voor haar of hem belangrijke musici en/of aankomend talent samenstellen. Hierop volgt een tournee van de winnaar met een speciaal voor de prijs samengestelde combinatie van musici. De Stichting onderneemt activiteiten die de bekendheid van en waardering voor de Boy Edgar Prijs en de winnaar ten goede komen.

Activiteiten Stichting Boy Edgar Prijs (2013-heden).
Sinds 2014 is Buma Cultuur de hoofdsponsor van de prijs, en daarmee is de naam veranderd in Buma Boy Edgar Prijs. Ook Sena Performers, North Sea Jazz en Bimhuis verlenen financiële steun.

Sinds 2014 organiseert de Stichting het toekennen en uitreiken van de Buma Boy Edgar Prijs, in samenwerking met het Bimhuis. Deze werd in 2014 toegekend aan pianist Jeroen van Vliet, in 2015 aan saxofoniste Tineke Postma, in 2016 aan bassist Wilbert de Joode, in 2017 aan pianist, componist en arrangeur Martin Fondse, in 2018 aan pianist/toetsenist en componist Jasper van ’t Hof en in 2019 aan saxofonist en componist Jasper Blom.

In 2013 organiseerde de Stichting het toekennen en uitreiken van de toenmalige VPRO/Boy Edgar Prijs in samenwerking met de VPRO. Deze werd in dat jaar toegekend aan altviolist en componist Oene van Geel. Voor alle informatie over de Boy Edgar Prijs en de Stichting Boy Edgar Prijs zie: beknopte geschiedenis.

Verantwoording
Bekijk hier de verslagen. Voor meer informatie, stuur een mail naar info@boyedgarprijs.nl t.a.v. Dorothée van Hooff.
Jaarverslag en jaarbalans 2019
Jaarverslag en jaarbalans 2018
Jaarverslag en jaarbalans 2017
Jaarverslag en jaarbalans 2016
Jaarverslag en jaarbalans 2015
Jaarverslag en jaarbalans 2014