Persbericht 28 juni 2019

Buma Boy Edgar Prijs 2019 voor saxofonist en componist Jasper Blom

De Buma Boy Edgar Prijs, de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek, is toegekend aan saxofonist en componist Jasper Blom. Dit werd bekendgemaakt op het jazz netwerk- en showcase-evenement inJazz in Rotterdam. Jasper Blom (Geldrop, 1965) geldt als een van de belangrijkste tenor- en sopraansaxofonisten uit de Nederlandse jazzscene en streeft als componist naar een synthese van jazz, pop, klassieke en geïmproviseerde muziek. 

Jasper Blom. Foto: Govert Driessen

Blom studeert in 1991 cum laude af aan het Rotterdams Conservatorium en gaat voor een half jaar in New York in de leer bij verschillende meesters. Na terugkomst start hij een zoektocht naar vernieuwing door het overschrijden van genre-grenzen. Hij experimenteert, improviseert en componeert. Langzaam maar zeker ontstaat er een speelpraktijk waarbij Blom de ene avond het podium deelt met Benjamin Herman in een hardbop-programma, zich de volgende avond overgeeft aan vrije improvisaties, verderop in de week in funksessies experimenteert met gitaareffecten op zijn sax en tussendoor zich verdiept in Middeleeuwse vocale muziek of in de pianowerken van Claude Débussy.

Jasper Blom is een zeer gewilde sideman in de pop, jazz en geïmproviseerde muziek en heeft met internationale grootheden als Randy Crawford, George Duke, Chet Baker, Lee Konitz en Nat Adderley samengespeeld. Onder de talloze formaties waarin Blom een aandeel heeft, zijn het superseptet KRUPA & The Genes, WonderYears (een bas/sax/drums trio gewijd aan de muziek van Stevie Wonder) en de David Kweksilber Big Band. Regelmatig wordt Blom uitgenodigd door topensembles als het Metropole Orkest en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw voor studiosessies en concerten. 

In 2006 start het Jasper Blom Quartet waarin Blom alle invloeden bijeenbrengt. In een gestaag tempo brengt hij met deze band vanaf 2008 elke twee jaar een nieuwe CD uit met sterk eclectisch en verrassend eigen werk. Dit kwartet speelt op grote podia in binnen- en buitenland. Onlangs verscheen op het Londonse label Whirlwind Recordings POLYPHONY, een live dubbelaar opgenomen in het BIMHUIS, waar het Jasper Blom Quartet wordt versterkt met gastoptredens van de Belgische trompettist Bert Joris en trombonist Nils Wogram.

Naast zijn hoofdvak docentschap aan het Conservatorium van Amsterdam vindt Jasper Blom aansluiting bij de jongere generatie jazzmusici door het organiseren van sessies en het jaarlijkse ROUGH DIAMONDS festival in het BIMHUIS. Ook heeft hij met zijn studenten regelmatig kleinere optredens in cafés. Zo is een lesfilosofie ontstaan waarbij Blom zijn leerlingen niet alleen binnen de muren van het Conservatorium ontmoet, maar steeds vaker ook daarbuiten. Jasper Blom zoekt de vervulling van zijn muzikantschap door niet alleen als experimenterend jazzmusicus maar ook als leraar en organisator een onorthodoxe rol te spelen in de jazzgemeenschap.

Uit het juryrapport: 

“Jasper Blom kan gezien worden als een filosofische realist, een denker én doener. Hij is zich bewust van zijn kracht als instrumentalist maar ook van zijn plek in de wereld.”

“Hij doet niets uit effectbejag en gaat al dertig jaar lang heel integer zijn eigen gang in diverse stromingen binnen het jazzidioom. Zijn toon wordt nooit echt ruig maar is altijd spannend en enerverend, als een warme wervelwind waarvan je niet weet wat het gaat opwoelen.”

“Sinds lange tijd manifesteert Jasper Blom zijn creatieve kern met zijn uitmuntende kwartet, dat hem op intense wijze verbindt met jazzhelden Jesse van Ruller, Frans van der Hoeven en Martijn Vink.”

“Met het Jasper Blom Quartet produceerde hij in het afgelopen decennium cd’s met bijzondere, ingenieuze composities binnen een breed stijlscala van pop, funk en free jazz tot soundscapes en middeleeuwse polyfonie. Altijd stevig geworteld in technisch solide spel en een structuur waarin op het hoogste niveau geïmproviseerd en samengespeeld kan worden.”

“Hij haalt het allerbeste uit zijn medemuzikanten, zowel in de studio als op de vele podia, binnen en buiten Nederland.”

“Sinds vele jaren, en met niet aflatende bezieling, deelt Jasper Blom zijn zin voor het grote muzikale avontuur, de diversiteit, humor, connectie, improvisatie en zijn omvangrijke, diepgaande oeuvre met ons, de luisteraars.”

Jury van de Buma Boy Edgar Prijs 2019:
Linda Bloemhard, voorzitter (Hoofd Jazz, Codarts)
Marieke Meischke, secretaris (Festivalproducent/programmeur en docent ArtEZ)
Melchior Huurdeman (Redacteur VPRO Vrije Geluiden TV)
Perry Lehmann (Zakelijk leider Projazz)
Bartho van Straaten (Programmeur Paradox)

Prijs & Historie
De Buma Boy Edgar Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een musicus, die zich reeds geruime tijd onderscheidt door zijn opmerkelijke verdienste op creatief gebied, waarmee hij of zij een waardevolle bijdrage levert, of heeft geleverd, aan de Nederlandse jazz- en geïmproviseerde muziekscene. Onderdeel van de prijs is een door winnaar Jasper Blom zelf samen te stellen concertavond op 4 december 2019 in het BIMHUIS. Bij die gelegenheid zal hem de prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 12.500 en een bronzen sculptuur van Jan Wolkers, worden overhandigd.

De prijs is geïnitieerd in 1963 onder de naam Wessel Ilckenprijs en werd in 1980 omgedoopt tot Boy Edgar Prijs. Vanaf 1992 ging de prijs verder als VPRO Boy Edgar Prijs. Sinds 2014 heet de prijs Buma Boy Edgar Prijs. Recente winnaars zijn Jasper van ’t Hof (2018), Martin Fondse (2017), Wilbert de Joode (2016), Tineke Postma (2015) en Jeroen van Vliet (2014). 

De organisatie van de prijsuitreiking en de daaraan verbonden concertavond ligt in handen van de Stichting Boy Edgar Prijs in samenwerking met het BIMHUIS. Kaartverkoop voor de feestelijke concertavond op 4 december 2019 loopt via het BIMHUIS en gaat van start op 1 juli 2019. BESTEL KAARTEN.

De Buma Boy Edgar Prijs 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door Buma Cultuur (hoofdsponsor), Sena Performers, het BIMHUIS, North Sea Jazz en mediapartner VPRO.

Informatie over de prijs, het juryrapport, de biografie en fotomateriaal van Jasper Blom is te vinden op www.bumaboyedgarprijs.nl

Voor meer informatie en verzoeken voor interviews, gelieve contact op te nemen met Dorothée van Hooff, projectmanager Stichting Boy Edgar Prijs, info@boyedgarprijs.nl / t. 06 – 21 20 36 99. 

Wie wint de Buma Boy Edgar Prijs 2019?

Winnaar Buma Boy Edgar Prijs 2018: pianist and composer Jasper van ’t Hof. Foto: Maarten van Haaff.

Wie gaat de Buma Boy Edgar Prijs 2019 winnen? Dit wordt bekend gemaakt op vrijdag 28 juni om 17.15 uur in de foyer van LantarenVenster tijdens inJazz in Rotterdam.

Who will win the Buma Boy Edgar Prize 2019? It will be announced Friday 28 June at 5:15 PM in the foyer of LantarenVenster at inJazz in Rotterdam.

Meer info op de website van inJazz.

Vacature: Bestuursleden

Stichting Boy Edgar Prijs zoekt bestuursleden

De Boy Edgar Prijs is de meest toonaangevende Nederlandse prijs op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een musicus, die zich gedurende een reeks van jaren onderscheidt door opmerkelijke verdienste op creatief gebied binnen de Nederlandse jazz en geïmproviseerde muziek. De prijs werd in 1963 in het leven geroepen als Wessel Ilcken Prijs en werd in 1980 omgedoopt tot de Boy Edgar Prijs. 

De stichting heeft twee hoofddoelen: 

  • Het jaarlijks eren van een belangrijke Nederlandse jazzmusicus.
  • Het vergroten van de bekendheid van jazz en geïmproviseerde muziek bij het publiek en daarmee bij te dragen aan een grotere publieksparticipatie.

Stichting Boy Edgar Prijs is opgericht in 2012. De eerste generatie bestuurders dient inmiddels statutair te worden vervangen. Informatie over de stichting en jaarverslagen kunt u hier vinden. 

De taken van het bestuur zijn:

  • Zorg dragen voor de continuïteit van de prijs, zowel financieel, als wat betreft uitstraling en draagvlak binnen het veld van jazz en geïmproviseerde muziek.
  • Zorg dragen voor een correcte uitvoering van de jaarlijkse cyclus van het selecteren van een jury tot en met de uitreiking van de prijs, het organiseren van een avondvullend programma rond de uitreiking, en in het verlengde daarvan zorgen voor een zo groot mogelijke aandacht voor de winnaar en de prijs in de landelijke media.
  • Zorg dragen voor een adequate verslaglegging en verantwoording.

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Van de bestuursleden wordt daarnaast verwacht dat zij aanwezig zijn bij de bekendmaking van de prijswinnaar en de uitreiking van de prijs. Van bestuursleden wordt daarnaast een proactieve houding verwacht, waarbij zij binnen hun eigen kennisgebied deze ervaring inzitten voor de stichting. Dit zal van een bestuurslid afhankelijk van de eigen keuze een tijdsbeslag van minimaal vier dagdelen per jaar vragen. 

De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door een projectmanager. 

Gevraagde ervaring en profiel van de nieuwe bestuursleden

  • Ingevoerd zijn in het veld van de jazz en geïmproviseerde muziek in Nederland.
  • In staat zijn de visie van de stichting uit te dragen. 
  • Ervaring hebben met het besturen van een stichting. 
  • Het hebben van ervaring met fondsenwerving en/of communicatie en marketing geldt als een pré. 
  • Bestuursleden mogen geen praktiserend musicus zijn of actief zijn ten dienste van een of meerdere musici.

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Voor zover nodig is er een reiskostenvergoeding.

Inlichtingen bij de huidige voorzitter, Marc Hoogma, 06-22 24 87 08, marchoogma@planet.nl